Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Mokyklos g. 1, LT-96240, Drevernos k., Klaipėdos r. tel.: (8 46) 476 212

Jūs esate čia:Veikla»Veiklos sritys»Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2012-2013 m.m.»Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2012-2013 m.m.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

2012-2013 m.m. analizė

Tobulinamą veiklą atitinkantis rodiklio numeris

BUVO

(2012-2013 m.m.)

VEIKTA

(2012-2013 m.m.)

YRA

(2012-2013 m.m.)

BUS

(2013-2014 m.m.)

2.4.2.

Daugiau kaip pusė mokinių neatsakingai žiūrėjo į mokymąsi, negebėjo savarankiškai atlikti užduotis, mokytis bendradarbiaudami, nepasitikėjo savo gebėjimais.

Vyko metodinių grupių posėdžiai: “Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos samprata ir vertinimo principai”, “Geras mokytojas”.

1 k. per savaitę mokiniams vedamos klasės valandėlės pasirinkta tema.

70 % mokinių suvokia, kad svarbu mokytis, jaučiasi atsakingi už savo mokymąsi.

 80 % mokinių geba mokytis bendradarbiaudami ir planuoja savo mokymosi laiką, derina mokymąsi ir poilsį.

90 % mokinių sugeba pasinaudoti virtualia mokymosi aplinka (komp[iuterinėmis programomis, mokymuisi skirtomis svetainėmis).

5-8 klasėse pasinaudojus diagnostiniu mokinių įsivertinimo įrankiu mokinių mokėjimo mokytis kompetencijoms įsivertinti paaiškėjo, kad dauguma mokinių save įsivertina III lygiu.

Toliau tobulinsime veiklą. Sieksime, kad mokiniai gebėtų savarankiškai tinkamai pasirinkti atlikimo būdą, formą, pastebėti savo klaidas ir jas analizuoti, įvertinti savo mokymąsi ir mokymosi rezultatus, ugdysime mokinių pasitikėjimą savo gebėjimais.

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Nepakankamai aiškiai mokytojai formulavo pamokos uždavinius, pamokos struktūra ne visuomet atitiko pamokos uždavinius, ugdymo metodai, turinys ir priemonės ne visuomet atitiko ugdymo tikslus.

Dalyvauta internetiniuose seminaruose: “Siekiant geresnės ugdymo kokybės”, “Nuo plano iki pamokos rezultato”, “Pamokos struktūros kokybė”, “Vertinimas-integrali ugdymo proceso dalis”.

 Stebėtos kolegų pamokos.

80 % mokytojų pamokos uždavinius suformuluoja aiškiai ir suprantamai, aiški pamokos struktūra.

Toliau tobulinsime veiklą. Sieksime, kad tinkamai ir tikslingai būtų parinkti ugdymo metodai, mokymo priemonės, objektyvus mokinių vertinimas.

 

2013-2014 m.m. mokyklos veiklos kokybei įsivertinti pasirinkti rodikliai:

 

2.2.2. Pamokos struktūros kokybė

2.4.2. Mokėjimas mokytis

2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas

 

Vykdomi projektai

 10846199 501085856698494 9046011574749447032 n


 logo eTw

Naudingos nuorodos

smm logo z su pav

rodyklėmmm

 

photo.jpg

Copyright © 2022 Drevernos pagrindinė mokykla Rights Reserved.